Dutch Fusion Reflector - Wiki Pagina

Index
Introductie
Bediening/gebruik
Wisselen van Reflector
Waarschuwing

Introductie

De ‘Dutch Fusion Reflector’ is ontworpen met het oogmerk een zo groot mogelijke ondersteuning te bieden aan gebruikers van een Yaesu digitale radio.
Typisch voor de DF-Reflector is de ondersteuning voor o.a. 10-karakter callsign, VW-mode, DG-ID, Wires-X, Gm-mode, verzending en ontvangst van tekstberichten, meerdere kamers, AMBE en DVMega Cast

Tijdens gebruik van de DF-Reflector kan gekozen worden uit meerdere kamers. Een overzicht van beschikbare kamers is te vinden op het dashboard.

Let op: Het is niet toegestaan om andere reflectoren (C4FM/DMR/DSTAR) te koppelen zonder toestemming.

Het Dashboard in detail;


Restricties
Om een zo hoog mogelijke compatibiliteit en kwaliteit te kunnen realiseren dienen onderstaande punten gerespecteerd te worden.

Hotspots en AMBE
De DF-Reflector is een amateur initiatief en maakt geen deel uit van het Yaesu System Fusion netwerk.
Om verbinding te kunnen maken met de DF-Reflector is een z.g.n. ‘hotspot’ vereist.
Hotspots die geschikt zijn voor gebruik met de DF-Reflector;

Bediening/gebruik
Zodra men verbinding maakt met de “Dutch Fusion Reflector” wordt de gebruikte radio verbonden met kamer “NL-LUISTERT
Dit is de centrale ontmoetingskamer voor deze reflector. Hier kunnen algemene QSO’s worden gehouden, of men kan kiezen voor een van de andere beschikbare kamers.Wisselen van reflector
Om een andere reflector te kiezen kan gebruik worden gemaakt van de in de Yaesu radio aanwezige Wires-X (Dx) functie.