Waarschuwing voor Raspberry Pi hotspots


Van diverse amateurs hebben wij opmerkingen ontvangen over het niet goed functioneren van de Spaanse Pi-Star versie.

De opmerkingen zijn in twee groepen te verdelen;

  1. De temperatuur van de Raspberry wordt erg hoog, tot soms 70+ Celsius

  2. De hotspot schakelt niet naar andere kamers op de Dutch Fusion Reflector


Uit onderzoek is gebleken dat de klachten slechts optreden bij sommige Raspberry’s.
Na opstarten van de Raspberry, met de Spaanse versie van Pi-Star (4.0.0 RC4), treden de klachten onmiddellijk op.
De oorzaak van bovenstaande klachten blijkt te liggen in een proces (genaamd: UNATTENDED-UPGRADE) dat na opstarten van de Raspberry, 100% van de CPU-belasting in beslag neemt.

Het opsporen van dit proces is middels onderstaande stappen eenvoudig te doen in Pi-Star.

Onder normale omstandigheden zal het scherm er ongeveer uitzien als onderstaande afbeeldingIndien het proces aanwezig is dat de CPU voor 100% belast dan ziet het scherm eruit als onderstaande afbeeldingOm de klachten op te lossen dient het proces ‘unattended-upgrade’ verwijderd te worden uit de Raspberry.
Aan de hand van onderstaande stappen is dit eenvoudig uit te voeren vanuit SSH Access,
of download de bijgewerkte Spaanse versie van Pi-Star (4.0.0 RC4)

Hiermee is het proces gestopt en zal dit direct op de Raspberry merkbaar zijn.
Echter dient opgemerkt te worden dat het proces terug zal keren indien de raspberry opnieuw wordt gestart.
Volg onderstaande stappen en type de volgende commando’s om te voorkomen dat het proces terug zal keren

Veel plezier gewenst met de DG-ID versie van Pi-Star.