ROOMS

Het 'ROOMS' venster bevindt zich aan de linkerkant, onderaan het scherm.
Dit venster geeft de beschikbare kamers en kamernummers weer en is bedoeld als geheugensteun
indien men van kamer wil wisselen middels de DG-ID functie in de Yaesu radio.